Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S

Solární systémy

15. červenec 2011

Solární systémy

V současné době našim klientům nabízíme 2 varianty solárních systémů. 1) solární systém auroSTEP plus pro využití sluneční energie pro podporu ohřevu teplé vody; 2) solární systém Solar Set 2 exclusiv, který je určen nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění.

Solární systém auroSTEP plus

panel1_1373920587.jpg

Základní charakteristika

Využití sluneční energie pro podporu ohřevu teplé vody.

Popis výrobku

Největší předností solárního systému auroSTEP plus pro přípravu teplé vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému jako jsou čerpadlová skupina, monovalentní zásobník s el. spirálou nebo bivalentní zásobník l a regulátor, jsou integrovány v jeden celek, který je již kompletně připraven k montáži včetně potřebného množství solární kapaliny. Systém vychází vstříc velmi jednoduchou montáží, kde propojením zásobníku se solárními panely je instalace dokončena.

Výhody systému

  • jednoduchá a rychlá montáž zásobníku, který je již z výroby naplněn nemrznoucí kapalinou - odpadá plnění systému solární kapalinou a následné odvzdušňování
  • jednoduchá obsluha a snadné nastavení individuálních parametrů na solárním regulátoru
  • nenáročný na prostor, systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu, odvzdušňovací prvky atd.

Základní funkce a charakteristika

Při dostatečné intenzitě slunečního záření začne vysoce účinné čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami dopravovat solární kapalinu do panelů, kde přebírá tepelnou energii za slunečního záření, kterou dále předává do teplé vody v zásobníku (systémy auroSTEP plus s maximální výškou instalace do 12 m využívají navíc přídavné nízkoenergetické čerpadlo). Po nahřátí zásobníku dojde k vypnutí čerpadla a kapalina steče samospádem do solárního zásobníku. Jedná se o beztlakový systém ovládaný solárním regulátorem na základě rozdílu teplot mezi solárním panelem a teplou vodou. Zásobník je vybaven regulátorem, který zajišťuje kontrolu všech komponentů solárního systému a v případě slabého slunečního záření zajišťuje komunikaci s kotlem při dohřevu bivalentního zásobníku, nebo ovládá elektrickou spirálu u monovaletního zásobníku.

Solární systém Solar Set 2 exclusiv

panel2_1373920587.jpg

je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění. Pro tento účel byla navržena kombinace vakuových trubicových panelů auroTHERM exclusiv VTK 570/2 a trivalentního akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700. Protože panely dokáží využít sluneční energii v průběhu celého roku, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplou vodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.