Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S

Projekce

Projektování TZB (technická zařízení budov) zejména vytápění a rozvody plynu. Návrhy tepelných čerpadel vzduch/voda, země/voda a voda/voda včetně složitějších aplikací.

Registrace v programu Zelená úsporám pro projektovou činnost a dodávky solárních systémů a tepelných čerpadel Vaillant.

Oprávnění MPO ke zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy - PENB. Zodpovědný

Projektant Ing. Viktor Kouřílek – autorizovaný inženýr; autorizace 0005253, ČKAIT.

Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov PENB.

V rámci projektové činnosti provádíme:

  • projekty plynových kotelen
  • instalace tepelných čerpadel
  • solární systémy pro ohřev teplé vody
  • solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu pro vytápění
  • návrh kogeneračních jednotek Vaillant – EcoPower
  • návrhy nízkoteplotních systémů vytápění (podlahové a stěnové vytápění)
  • průkazy energetické náročnosti budovy
  • zpracování žádostí pro program Zelená úsporám, včetně návrhů opatření na dílčí nebo komplexní zateplení budovy, tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí dle  ČSN 73 0540-2:2011
  • návrhy na zaregulování větších topných systémů včetně patní regulace
  • spolupracujeme s významným dodavatelem tepelné techniky v projekční a poradenské činnosti